Muligheter for høyere utdanning etter avlagt fagprøveprøve


Den teknologiske utviklingen innen elektrofag krever økt kompetanse.
Samtidig er det stor utskifting av personell i bransjen for tiden.
Etterspørselen etter fagarbeidere, fagskoleingeniører og høgskoleingeniører er derfor stor og den forventes å
øke ytterligere i årene som kommer.
Du får med andre ord mulighet for bedre og mer
interessante jobber hvis du begynner på et studium på
elektrolinja ved fagskolen eller velger Y-vei ved høgskolen.

Opptakskrav ved Fagskolene på Østlandet.
  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev.
Opptakskrav ved Høgskolen i Gjøvik
  • Opptakskrav til Y-vei er relevant fagbrev , og du søker direkte til Høgskolen i Gjøvik via lokalt opptak.

Kontakt oss
Telefon: 61 11 12 29
Mobil : 905 86 006
Epost: Kontakt oss

Postadresse
Opplæringskontoret Elkraft
Pb. 113
2858 Kapp

Besøksadresse
Kapp Næringshage
2849 Kapp