Fagprøven

Når kan jeg få fagbrev?

Du kan gå opp til fagprøve tidligst to måneder før lærekontrakts utløpsdato og det er ønskelig at fagprøven er avviklet innen to måneder etter utløp i henhold til opplæringsloven.

Selvfølgelig må oppmeldingen være godkjent av fylkeskommunen.

For å få fagbrevet må fagprøven være bestått, du må har bestått alle fag på skolen, og du må ha gjennomført opplæringstiden din ute i bedriften.
Utløpsdato for læretid står på lærekontrakten din.

Avikling av fagprøve

Fagprøven kan avvikles enten på prøvestasjon eller som jobb ute.

  • Energimontørfaget
  • Energioperatørfaget
  • Elektrikerfaget

Normal lengde på fagprøven er fem til syv arbeidsdager.

Fagprøven styres, kontrolleres, og overvåkes av to sensorer fra prøvenemnda. Prøvenemndene er oppnevnt av fylkeskommune, og har som oppgave å kvalitetsikkre nivået for nye fagarbeidere.

Fagprøvene består av fire deler. Alle fire delene vurderes av sensorene.

  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Dokumentasjon
  • Egenvurdering

Karakterer som gis på fagprøven er:

Ikke bestått
Bestått
Bestått meget bra

Oppmelding til fagprøve

Opplæringskontor melder opp alle sine lærlinger til fagprøve. Dette gjøres ca fire måneder før lærekontrakten utløper.

Oppmelding sendes til fylkeskommune for godkjenning. Som sender oppmelding videre til prøvenemnd.

Det er en forutsetning at all teori er bestått for at oppmelding skal bli godkjent av fylkeskommunen.

Praksiskandidater kan melde seg opp til prøve direkte hos fylkeskommunen.
Før oppmelding må de ha gjennomført VG3 skriftlig eksamen i henhold til lærefaget, og ha godkjent relevant praksis 4,5 år + 25% i lærefaget.

Kontakt oss
Telefon: 61 11 12 29
Mobil : 905 86 006
Epost: Kontakt oss

Postadresse
Opplæringskontoret Elkraft
Pb. 113
2858 Kapp

Besøksadresse
Kapp Næringshage
2849 Kapp