Ansatte OKE

Opplæringskontoret Elkraft består av 2 fulltidansatte.

Ragnar Haavi
Leder av opplæringskontoret fra 2007

Oscar Sigvartsen
Rådgiver i opplæringskontoret siden 2015


OKE skal være et ledende opplæringskontor innen elektrofag med spesial kompetanse på energimontør og energioperatør fagene i fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland.
Opplæringskontoret skal sørge for at lærlingene får den beste læreplattform, oppfølging og forståelse av det lærefaget.

OKE har et nært samarbeid med medlemsbedriftene og har en klar målsetting å være rundt bedriftene for å oppfølging av lærearenaen for lærlingene. OKE skal også ha et oppdatert og godt samarbeid med fylkeskommunene og deres prøvenemnder.

Kontakt oss
Telefon: 61 11 12 29
Mobil : 905 86 006
Epost: Kontakt oss

Postadresse
Opplæringskontoret Elkraft
Pb. 113
2858 Kapp

Besøksadresse
Kapp Næringshage
2849 Kapp